Lighting  
  Led Bulb__________    

Picture

Item

Description

Warranty

Stock

Detail

LED Bup L01-01-7w  Đèn LED Búp: Sử dụng nhôm nguyên khối, công nghệ Chips tích hợp driver (AC direct)  24 months Ready 
LED Bup L01-01-12w  Đèn LED Búp: Sử dụng nhôm nguyên khối, công nghệ Chips tích hợp driver (AC direct)  24 months Ready 
LED Bup L01-02-7w  Đèn LED Búp: Sử dụng lõi tản nhiệt nhôm, phủ PC cách điện cao cấp.  24 months Ready 
LED Bup L01-02-12w  Đèn LED Búp: Sử dụng lõi tản nhiệt nhôm, phủ PC cách điện cao cấp.  24 months Ready 
LED Bup L01-03-7w  Đèn LED Búp: Sử dụng lõi tản nhiệt nhôm, phủ PC cách điện cao cấp.  24 months Ready 
LED Bup L01-03-12w  Đèn LED Búp: Sử dụng lõi tản nhiệt nhôm, phủ PC cách điện cao cấp.  24 months Ready 
LED Bup L01-04-7w  quang, compact truyền thống.  24 months Ready 
LED Bup L01-04-12w  quang, compact truyền thống.  24 months Ready 
LED Bup L01-04-30w  quang, compact truyền thống.  24 months Ready 
LED Bup L01-05-7w  quang, compact truyền thống.  24 months Ready 
LED Bup L01-05-12w  quang, compact truyền thống.  24 months Ready 
LED Bup L01-06-4w  Đèn LED quả nhót: Bóng giả sợi đốt thủy tinh, Công nghệ Chips mới. Ứng dụng cho các đèn trang trí  24 months Ready 
LED Bup L01-07-2w  Đèn LED quả nhót: Bóng giả sợi đốt thủy tinh, Công nghệ Chips mới. Ứng dụng cho các đèn trang trí  24 months Ready 
       
Previous | 1 | 2 | Next
Page 1 of 2